ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ကိစၥရပ္မ်ား စစ္ေဆး

更多精采内容请下载官方APP: 苹果(iPhone)、安卓(Android)安卓国内下载(APK)

ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ကိစၥရပ္မ်ား စစ္ေဆး

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္သည္ ယေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ဓာတ္အားကြပ္ကဲေရးဌာန(ရန္ကုန္)အတြက္ အေဆာက္အအံုသစ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ စီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ)က လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ား မွာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လိႈင္နယ္ေျမ)ရွိ ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အသစ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ 66/11-6.6kV, 30 MVA GIS Outdoor Substation စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ 66/11- 6.6 kV, (2 _20) MVA GIS Indoor Substation စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔သြားေရာက္၍ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုတည္ေဆာက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈ အျခားအေျခအေနမ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုကိၠဳင္းဓာတ္အားခြဲ႐ံုသို႔ေရာက္ရွိၿပီး 66/11- 6.6 kV, (2 _30) MVA အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားအခ်ိန္မီၿပီးစီးေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။