နည္းစနစ္က်က် အသိပညာ ဆိုုတာ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တိုုက္ရိုုက္တစ္မ်ိဳး၊သြယ္၀ိုုက္ျပီး တစ္ဖံုု မဲဆြယ္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာပါ။

更多精采内容请下载官方APP: 苹果(iPhone)、安卓(Android)安卓国内下载(APK)

နည္းစနစ္က်က် အသိပညာ ဆိုုတာ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး တိုုက္ရိုုက္တစ္မ်ိဳး၊သြယ္၀ိုုက္ျပီး တစ္ဖံုု မဲဆြယ္ေနတဲ့ စာမ်က္ႏွာပါ။

အဲဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ အမွတ္ ၃၂ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဟံသာျမင့္ ရဲ့ ေဆာင္းပါးကိုု ျပန္တင္ ထားတာ ေတြ႕တာရတယ္။

ဒီလိႈင္း ဂ်ာနယ္ဆိုုတာကလည္း ပါတီ အာေဘာ္ဂ်ာနယ္ဆိုုေတာ့ အဲဒီေဆာင္းပါးဟာ ပါတီရဲ့ မူလား၊ ဦးဟံသာျမင့္ရဲ့ အယူအဆလား စိတ္၀င္စားဖိုု႕ေကာင္းတယ္။

ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဦးဟံသာျမင့္က

” ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီးအေရးပါတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဧရာ၀တီကို သိမ္မႊန္းလြန္းရင္ ဗမာလူမ်ိဳးၾကီးကို ဗဟိုျပဳတဲ့အတြင္းစိတ္ေတြက ဖံုးမရပဲ ေပၚလာျခင္းပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ “လိုု႕ေရးထားတယ္။

ျမစ္ဆံုုဟာ ကခ်င္တုုိင္းရင္းသားေတြ ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုုတာ သူနားလည္ပံုုမရဘူး။ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းကိုု ဆန္႕က်င္ရင္ ဗမာလူမ်ိဳးၾကီး ၀ါဒလိုု႕ တံဆိပ္ကပ္ခ်င္ပံုုရတယ္။

အမွန္ကေတာ့ ျမစ္ဆံုုစီမံကိန္းကိုု အတင္းေဆာင္ရြက္တာကမွ ဗမာ လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒလိုု႕ တုုိင္းရင္းသားေတြဘက္က ခံစားရတယ္ဆိုုတာ သူ နားလည္ပံုုမေပၚဘူး။

အဲဒီစီမံကိန္းကိုုနယက အစိုုးရက ကခ်င္တုုိင္းရင္းသားေတြ ကန္႕ကြက္ တာကိုု လက္မခံဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားမႈ ကိုု ဦးတည္ေစတဲ့ တင္းမာမႈေတြထဲမွာ အေၾကာင္းတစ္ခုုပဲ။