မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ GAP စနစ္ျဖင့္ ႏွမ္းဧကေပါင္း ၁၃,၅၀၀ စိုက္ပ်ိဳးရန္လ်ာထား

更多精采内容请下载官方APP: 苹果(iPhone)、安卓(Android)安卓国内下载(APK)

မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ GAP စနစ္ျဖင့္ ႏွမ္းဧကေပါင္း ၁၃,၅၀၀ စိုက္ပ်ိဳးရန္လ်ာထား

မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေသာ သီးႏွံ GAP နည္းစနစ္ျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်း႐ြာ ၅၀ ေက်ာ္၌ မိုးရာသီႏွမ္းဧက ၁၃,၅၀၀ အထိ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က GAP စနစ္ျဖင့္ ေက်း႐ြာ ၄၈႐ြာတြင္ ဧက ငါးေထာင္ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ သစ္ရာေကာက္၊ အလယ္ဘို၊ ျမင္းစိုင္းစသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားပါ ထပ္တိုးစိုက္ရန္လ်ာထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ မိ႐ိုးဖလာႏွမ္းစိုက္ ဧကမွာ ၁၃၀,ဝ၀၀ ေက်ာ္ရေၾကာင္း ယင္းဌာနဦးစီးအရာရွိ ဦးခိုင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

GAP စနစ္ျဖင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ဓာတုေဆးႏွင့္ ဓာတ္သတၱဳပါဝင္မႈ ကင္းစင္ေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး၊ အခ်ိန္တိက်စြာ ပိုးသတ္ေဆး အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ သဘာဝ ေျမဩဇာကို အခ်ိဳးက်အသံုးျပဳရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးထားသည္။

မေကြးတိုင္းအတြင္း Good Agricultural Production – GAP (ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေသာသီးႏွံ) စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ႏွမ္းစိုက္ေတာင္သူ ၆၀၀ ကို အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“GAP နည္းနဲ႔စိုက္တဲ့ ေတာင္သူနဲ႔ မစိုက္တဲ့ ေတာင္သူေတြဟာ ေရရွည္မွာ အမ်ားႀကီး သိသာလာၿပီး အင္မတန္ ကြာျခားလာလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူေတြကို ပညာေပးမႈေတြ လုပ္ေနၿပီး တိုင္းအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးမယ့္သီးႏွံေတြကိုလည္း GAP စနစ္နဲ႔စိုက္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

သာမန္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ႏွမ္းတစ္တင္းထက္ GAP နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ႏွမ္းမ်ားမွာ တစ္တင္းလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေဈးပိုရေၾကာင္း မေကြးတိုင္း ႏွမ္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မေကြး၊ မင္းဘူး၊ မင္းလွႏွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ႐ြာေပါင္း ၅၀ တြင္ GAP နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ႏွမ္းဧက သံုးေထာင္ေက်ာ္မွ ႏွမ္းတန္ခ်ိန္ ၇၀ ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကလည္း ၈၈ တန္ ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း NAG( Network Acivities Group) ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ စီမံကိန္းညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးဦးက ေျပာသည္။

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား ႏွမ္းမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာမွ ေတာင္သူေပါင္း ၃၈ ဦး၏ စိုက္ဧက ၁၅၀ ေက်ာ္အတြက္ စမံုနက္ႏွမ္းမ်ိဳး ၂၉ တင္းခန္႔ကို တိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့သည္။